Wesprzyj nas & rejestr wpłat

Wpłat można dokonywać na nr konta: PKO Bank Polski
05 1020 3147 0000 8302 0133 3566
Adresat: Komitet Wyborczy Wyborców Miasto dla Ludzi – Lubelski Ruch Miejski
Tytuł wpłaty: Wpłata na cele kampanii wyborcze

Wpłat mogą dokonywać tylko osoby posiadające obywatelstwo polskie i tylko z prywatnych kont indywidualnych.
Wpłaty od jednej osoby nie mogą przekroczyć piętnastokrotności płacy minimalnej.

Rejestr wpłat:
SUMA wpłat: 13 922zł

2400zł 21.10.2018 r.
50zł 18.10.2018 r.
500zł 16.10.2018 r.
100zł 16.10.2018 r.
50zł 15.10.2018 r.
600zł 15.10.2018 r.
350zł 15.10.2018 r.
50zł 11.10.2018 r.
100zł 11.10.2018 r.
100zł 10.10.2018 r.
369zł 10.10.2018 r.
100zł 9.10.2018 r.
39zł 9.10.2018 r.
300zł 9.10.2018 r.
30zł 9.10.2018 r.
66zł 1.10.2018 r.
2568zł 26.09.2018 r.
2050zł 20.09.2018 r.
1000zł. 18.09.2018 r.
100zł. 18.09.2018 r.
500zł. 16.09.2018 r.
1500zł. 12.09.2018 r.
1000zł. 3.09.2018 r.

Wydatki:

-943zł 19.11.2018 r. Umowa o dzieło na rzecz Kampanii reklamowej w portalach społecznościowych, Szymon Pietrasiewicz
-0,99zł 27.10.2018 r. opłata za wykonanie przelewu
-500zł 27.10.2018 r. Faktura VAT nr 0672\2018 WIP Machlarz Mariusz Klaudia Paweł s.j. Wynajem sali, Usługa cateringowa
-856zł 24.20.2018 r. Umowa o dzieło z dnia 10.08.2018 r. opracowanie i wykonanie materiałów reklamowych na cele kampanii wyborczej, Karol Grzywaczewski
-0,99zł 24.10.2018 r. opłata za wykonanie przelewu
-220zł 24.10.2018 r.  Faktura 95/10/2018 Za tłumaczenie w języku migowym dnia 19.10.2018 r.
-0,99zł 16.10.2018 r. opłata za wykonanie przelewu
-150zł 16.10.2018 r. Faktura nr 911/18 Ewizja Karol Sadurski; materiały reklamowe.
-0,99zł opłata za wykonanie przelewu
-3001,20zł 16.10.2018r. Faktura nr 24/10/2018, plakaty, ulotki, Baccart Zakład Poligraficzny s.c. M.M.Olech, A.M.Nieściur
-0,99 15.10.2018 r. opłata za wykonanie przelewu
-418,20zł 15.10.2018 r. Faktura nr 15/10/2018, INSIDER sp. z o.o.
-0,99 11.10.2018 r. opłata za wykonanie przelewu
-2331,56zł 11.10.2018 r. Faktura nr 235/L/10/18 Poczta Polska s.a. usługa kolportażu
-0,99 11.10.2018 r. opłata za wykonanie przelewu
-1020,90 Faktura nr 15/10/2018, plakaty, ulotki, Baccart Zakład Poligraficzny s.c. M.M.Olech, A.M.Nieściur
-0,99 11.10.2018 r. opłata za wykonanie przelewu
-725,70 Faktura nr 5/10/2018, ulotki, Baccart Zakład Poligraficzny s.c. M.M.Olech, A.M.Nieściur
-0,99 11.10.2018 r. opłata za wykonanie przelewu
-1488,30 Faktura nr 4/10/2018, plakat, ulotki, Baccart Zakład Poligraficzny s.c. M.M.Olech, A.M.Nieściur
-0,99 10.10.2018 r. opłata za wykonanie przelewu
-221,40 10.10.2018 r. Faktura 201/L/10/18 Poczta Polska s.a. usługa kolportażu
-0,99 10.10.2018 r. opłata za wykonanie przelewu
-369,00 10.10.2018 r. Faktura VAT 1137/2018, Druk ulotek informacyjnych, Sigma Maciej Drozdowski
-154,80zł 2.10.2018 r. Faktura 853/18 EWIZJA Karol Sadurski wydruk materiałów reklamowych
-0,99zł 25.09.2018 r. opłata za wykonanie przelewu
-500zł 25.09.2018 r. Faktura nr 2/09/2018 usługa promocji w portalu społecznościowym Facebook, Competiva managing People Anna Nizioł-Waga
-300zł 17.09.2018 r. Faktura nr 788/18 Ewizja Karol Sadurski; materiały reklamowe.
-500zł 25.09.2018 r. Faktura nr 2/09/2018 COMPETIVA Anna Nizioł-Waga; Usługa promocji KWW Miasto dla Ludzi – Lubelski Ruch Miejski w portalu społecznościowym Facebook od dnia 25.09.2018 do dnia 19.10.2018.

Saldo: 1302,51zł

Zgodnie z Art. 102. § 3. Kodeksu wyborczego jako komitet wyborczy zgłaszający kandydatów i kandydatki tylko w jednej gminie, nie mamy obowiązku podawać na stronie internetowej szczegółowych danych osób wpłacających.
(Potwierdzone w rozmowie z pracownikiem lubelskiej delegatury PKW 20.09.2018 r.)

Art. 102. § 1. Pełnomocnik wyborczy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego zawiadamia ten organ o adresie strony internetowej na której komitet wyborczy umieszcza informacje określone w kodeksie.
[…]
§ 3. Obowiązek, o którym mowa w § 1, nie dotyczy komitetów wyborczych, które zgłaszają kandydata lub kandydatów wyłącznie do rady gminy lub rady powiatu.

Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: