„Tak” dla zgromadzeń!

43665167_235919630612153_3987003104196296704_n

Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy wiadomość o wydaniu zakazu zgromadzeń związanych z Marszem Równości i kontrmanifestacją przez Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka.

LRM kwestie popierania bądź nie marszu pozostawia jako sprawę indywidualną członków bądź sympatyków natomiast sprzeciwia się łamaniu podstawowych zasad społeczeństwa obywatelskiego.

Prawo do zgromadzeń i wyrażania własnych opinii jest filarem demokracji. Marsze stanowią jej istotę i agorę wyrażania poglądów mieszkańców. Policja jednoznacznie stwierdziła, że jest gotowa zabezpieczyć tego typu wydarzenie, podobnie jak to miało miejsce w innych miastach. Dlatego obawiamy się, że istnieją inne niż kwestia bezpieczeństwa argumenty, nie wyrażone publicznie, stojące za odmową zgody na obie manifestacje.

W przyszłości taki precedens może posłużyć do prób zablokowania kolejnych manifestacji, niezależnie od ich celu, przez wywołanie okoliczności sugerujących zagrożenie bezpieczeństwa lub zachowawcze powołanie się na takowe okoliczności

Reklamy

Im lepsza komunikacja miejska i rowerowa, tym mniejsze korki

Im lepsza komunikacja miejska i rowerowa, tym mniejsze korki. Bo ci, którzy wybiorą komunikację miejską, rower albo ruch pieszy, zwolnią miejsce na drodze tym, którzy muszą używać auta 🙂

Eksperyment: autobus, który może zabrać 161 pasażerów zajął 18 metrów na jednym pasie ruchu. 153 samochody potrzebowały aż pięć pasów ruchu o długości 150 metrów!!!

Codziennie w szczycie obserwujemy, że poziom nasycenia samochodami zbliża się do wartości krytycznych. Miasto nie jest z gumy, a czas wielomilionowych inwestycji się kończy.

Komunikacja

Czyste powietrze to priorytet

AntySmog

Dziś w nocy zostały w Lublinie poważnie przekroczone normy czystości powietrza – co wskazuje na rozpoczęcie sezonu grzewczego i palenie w piecach czym popadnie.
Jesteśmy za zwiększeniem wsparcia dla osób, które chcą zmienić swoje źródło ciepła na bardziej przyjazne środowisku oraz za dostarczeniem jak największej liczbie mieszkańców ciepła systemowego.

Lublin współtworzą pasjonaci

W sobotę środowisko deskorolkarzy, bmxiarzy i inni pasjonaci zorganizowali CSK – Centrum Spotkania Kółek przypominające o niezrealizowanym projekcie skateparku z 2015 r. Popieramy inicjatywę ludzi z pasją, czekamy na realizację wszystkich zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego.

Chcemy by miasto poważnie traktowało swoich mieszkańców. Potrzebujemy słuchać ludzi z pasją, bo to dzięki nim Lublin się rozwija.

SkatePark

Wesprzyj Komitet!

Z Twoją pomocą będziemy mogli realizować znacznie lepiej i skuteczniej kampanię wyborczą.
Prosimy o wsparcie!
Nr konta: PKO Bank Polski
05 1020 3147 0000 8302 0133 3566
Adresat: Komitet Wyborczy Wyborców Miasto dla Ludzi – Lubelski Ruch Miejski
Tytuł wpłaty: Wpłata na cele kampanii wyborczej

Wpłat mogą dokonywać tylko osoby posiadające obywatelstwo polskie i tylko z prywatnych kont indywidualnych.
Wpłaty od jednej osoby nie mogą przekroczyć piętnastokrotności płacy minimalnej.

Wsparcie

Dopisanie do spisu wyborców do 16 października

[Osoba, która] stale zamieszkuje w Lublinie, na swój pisemny wniosek złożony osobiście lub za pośrednictwem platformy ePUAP, wniesiony do Urzędu Miasta Lublin, dopisywany jest do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze okręgu wyborczego właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wniosek (do pobrania na BIPie) należy złożyć w terminie do dnia 16 października 2018 r.

Sprawy dotyczące dopisywania do spisu wyborców załatwiane są w referacie ewidencji ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20 w godzinach pracy Urzędu: 7.30-15.30. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 81 466 3554, 81 466 35 57, 81 466 35 61, 81 466 35 64.

Od 1 do 12 października 2018 r. każdy wyborca może sprawdzić czy został uwzględniony w spisie wyborców miasta Lublin. Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy, który dostępny jest na BIPie.

Źródło: https://lublin.eu/komunikaty/dopisanie-do-spisu-wyborcow-do-16-pazdziernika,179,1730,1.html

Barwy narodowe wymagają godnego wyeksponowania

Polskie Barwy jak i polskie Godło wymagają godnego wyeksponowania. Ich ekspozycja jest aktem powiązanym z przedmiotem ekspozycji. Dlatego podczas hymnu wstajemy, żołnierze salutują itd. Jeśli chodzi o zwyczajową prezentację polskiej flagi, zwykły maszt lub drzewce spełniają swoją rolę. Jeśli natomiast chodzi o wyjątkową ekspozycję, kiedy wymaga ona konstrukcji budowlanej, kluczową sprawą staje się, czy maszt z polską flagą jest architektonicznie nie tylko poprawny, ale najpiękniejszy z możliwych. Czy jest strzelisty, dumny, elegancki, harmonizujący z otoczeniem, aby oddać sprawiedliwość pokoleniom, które kształtowały krajobraz Lublina i aby podobać się przyszłym pokoleniom. Czy też swoim wyglądem podważa wartości, które symbolizuje polska flaga i akt jej ekspozycji.

Naszym zdaniem, proponowany na wizualizacjach wygląd budowanego już masztu podważa powagę Polskich Barw. Przypomina on bowiem toporny, przeskalowany stojak, jakby część oderwana od okrętu czy kosmodromu. Tymczasem ma stanąć w miejscu kluczowym dla tożsamości Lublina, gdzie są już najważniejsze dla nas historyczne punkty wysokościowe: Kaplica Świętej Trójcy, Donżon, Cerkiew, Czwartek. Umieszczanie tu kolejnego punktu tak nieładnie rzucającego się w oczy, przyczyni się do ich minimalizacji i krajobrazowej degradacji. Będzie to szpetny dysonans na pokolenia. Czy nie można było o tym pomyśleć wcześniej, by zaprojektować konstrukcję godną wyrażanych intencji?

Jesteśmy zdziwieni szybkością przystąpienia do budowy masztu, brakiem jakichkolwiek konsultacji na ten temat, stawianiem mieszkańców Lublina przed faktem dokonanym. Odczuwamy to jako gest niekulturalny, wręcz arogancki, pokazujący, jak można nie liczyć się ze zdaniem Polaków, mieszkańców, podatników, wyborców. Uważamy, że jako Polacy namawiani przez inicjatorów masztu do „zgody ponad podziałami”, w istocie padliśmy ofiarą politycznej „wojny na górze”, która wzmaga się podczas tych wyborów. Jedna partia złożyła władzom miasta z drugiej partii propozycję nie do odrzucenia. Pierwsza chce przelicytować wszystkich manifestacją swojego patriotyzmu doprowadzoną do przesady, a druga nie chce wszczynać na ten temat dyskusji, żeby nie tracić głosów, a może nawet je zyskać przez krytykę projektu masztu. Ofiarami tej – jak na ironię – „zgody” ponad politycznymi podziałami, są mieszkańcy Lublina, którzy nie rozumieją sensu i logiki tak brutalnej ingerencji w swój krajobraz i poczucie patriotyzmu.

42532445_229997567871026_4113395874229387264_n

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij