Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Lublin. Nie ma zgody Ratusza na budowę w wąwozie

Bardzo cieszy nas postawa Ratusza w tym temacie. Wąwóz między Czubami a Starym Gajem jest bardzo cennym terenem rekreacji dla mieszkanek i mieszkańców, dobrze, żeby takim pozostał.

Wspaniale, że Ratusz powołuje się na ekspertyzę.

Czy doczekamy się chwili, gdy Ratusz użyje identycznych argumentów, żeby chronić Górki Czechowskie?

– Podstawą odmowy była wykonana przez Towarzystwo Urbanistów Polskich ekspertyza, która wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko w zakresie krajobrazu, klimatu i bioróżnorodności
– dodaje Góźdź.

Ekspertyza, na którą powołuje się Ratusz, jest miażdżąca dla planów spółki Global Rent. Czytamy w niej, że budowa „z dużym prawdopodobieństwem” wpłynie negatywnie „na przemieszczanie się dziko żyjących zwierząt, ciągłość korytarza ekologicznego, naturalne ukształtowanie terenu”.

[…] Jej autorzy podkreślają również, że między osiedlem a torami leżą „obszary o wysokich wartościach przyrodniczych i kulturowych, na których zachowane zostały cechy krajobrazu naturalnego”, i że dolina jest „niezmiernie istotna dla możliwości wymiany materiału biologicznego i informacji genetycznej”.

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/nie-ma-zgody-ratusza-na-budowe-w-wawozie,n,1000315692.html

Wybory do Rad Dzielnic 10 marca – Głosuj!

Rady Dzielnic także mogą być głosem mieszkanek i mieszkańców, pomimo swoich niewielkich kompetencji, także te ciała doradcze mają wpływ na to jak wygląda nasze miasto.

Mamy nadzieję, że nowo wybrane Rady Dzielnic będą tworzyły Lublin jako miasto dla ludzi i uda nam się wspólnie między innymi obronić Górki Czechowskie przed zabudową, działać na rzecz poprawy jakości powietrza, zwiększaniu dostępności miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu (pieszych i rowerzystów), wygodę i bezpieczeństwo na co dzień.

Pośród osób kandydujących szczególnej uwadze polecamy także pozostałe osoby z
Lubelskiego Ruchu Miejskiego:
-Agata Cholewa – Czuby Południowe – obwód nr 2
-Szymon Furmaniak – dzielnica Dziesiąta – obwód nr 2.
-Barbara Kozlowska
-Krzysztof Wiśniewski – Czuby Południowe – obwód nr 3

W Radzie Dzielnicy Za Cukrownią trzy osoby – Magdalena Długosz, Barbara Kozłowska oraz Szymon Pietrasiewicz – z Lubelskiego Ruchu Miejskiego mają pewność, że będą reprezentowały mieszkańców – z uwagi na to, że osób kandydujących zgłosiło się tyle, ile jest mandatów.
W Radzie Dzielnicy Czechów Południowy na tych samych zasadach mandat otrzyma Andrzej Filipowicz.

plakat-a4-wybory-do-rd-glosuj-10-marca

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑